Епизод за сезона Death in Paradise на 6 1

Епизод 1

Разследването на смъртта на учен, работил край активен вулкан, се оказва по-трудно за Хъмфри и екипа му, когато всички улики сочат към естествената смърт на жертвата.
2017-01-05

Language Release Format Downloads Date
Bulgarian srt 53
Chinese (simplified) srt 114
Croatian srt 487
Croatian srt 18
Croatian srt 385
Czech srt 157
Dutch srt 3863
English srt 10427
Greek srt 129
Polish srt 89
Portuguese (BR) srt 575
Romanian srt 241
Russian srt 127
Spanish srt 439
Swedish srt 490