Форест Гъмп

Форест Гъмп

Историята на филма се върти около живота на мъж с изключително нисък коефициент на интелигентност и срещата му с любовта - Джени. На фона на тази сърдечна тръпка Форест Гъмп се среща с някои от най-важните хора в Америка - Елвис Пресли, Джон Кенеди, Ричърд Никсън. А докато преследва любовта си, глуповатият герой участва в също толкова значими събития, белязали периода между 50-те и 70-те години на миналия век.
1994-07-06

Language Release Format Downloads Date
English srt 4335
English srt 4335
Czech sub 586
Czech sub 369
Czech sub 393
Czech sub 434
Czech sub 1323
Czech sub 1136
Czech sub 2420
Czech sub 2420
Czech sub 418
Czech sub 418
Czech sub 418
Czech sub 418
Czech sub 418
Czech sub 418
English sub 1631
English sub 1631
Turkish sub 561
Turkish sub 561
Serbian sub 1306
Portuguese srt 3205
Croatian txt 2107
Croatian txt 2107
Romanian sub 610
Romanian sub 610
Bulgarian srt 405
Russian srt 2716
Russian srt 2716
Romanian sub 259
Romanian srt 1861
Romanian srt 1861
Portuguese srt 2257
Spanish sub 901
Spanish srt 1114
Spanish srt 1114
Greek srt 1395
Spanish sub 487
Spanish sub 407
Spanish sub 407
Portuguese txt 11537
Estonian sub 235
Estonian sub 235
Slovenian srt 126
Slovenian srt 126
Danish srt 665
Danish srt 665
Greek srt 787
Swedish srt 406
Brazilian sub 5221
Croatian txt 186
Croatian txt 186
Croatian txt 186
Croatian txt 186
Croatian txt 353
Croatian txt 353
Bulgarian sub 1613
Romanian sub 230
Romanian sub 230
Swedish srt 260
Brazilian sub 521
Brazilian sub 521
Czech sub 228
Czech sub 228
Brazilian srt 1159
Brazilian srt 1159
Brazilian sub 395
Brazilian sub 395
Greek sub 314
Greek sub 314
Romanian sub 306
Bulgarian sub 107
Bulgarian sub 107
English srt 5996
Russian srt 14831
Brazilian srt 1112
Brazilian srt 1112
Czech srt 281
Czech srt 281
Portuguese sub 374
Portuguese sub 374
Romanian sub 1007
Romanian sub 1007
Turkish sub 373
Turkish sub 244
Turkish sub 320
Turkish sub 320
Serbian sub 11161
Turkish sub 1030
Turkish sub 677
Turkish sub 3351
Norwegian srt 606
Spanish srt 1180
Portuguese (BR) srt 1117
Portuguese (BR) srt 1117
Swedish srt 354
Swedish srt 354
Arabic srt 3272
French srt 3688
French srt 1109
French srt 1109
English srt 12877
Dutch srt 6599
Danish srt 5359
Danish srt 319
Danish srt 319
English srt 2173
English srt 2173
English srt 2173
Spanish srt 357
Spanish srt 357
Spanish srt 357
English srt 551
English srt 551
English srt 551
English srt 647
English srt 647
English srt 647
English srt 1630
English srt 1630
English sub 3721
Czech sub 414
Czech sub 414
Czech srt 1577
English srt 9257
Czech sub 756
Czech sub 756
English sub 1610
English sub 1610
Spanish srt 1877
Greek sub 627
English sub 2666
Portuguese srt 2866
Czech sub 751
French srt 3615
Dutch srt 3285
English srt 4104
Czech srt 679
Dutch srt 998
Dutch srt 998
Greek srt 1446
Romanian sub 230
Danish srt 1028
Bulgarian srt 333
Bulgarian srt 333
English srt 6797
French srt 819
French srt 819
Arabic srt 2001
Swedish srt 311
Finnish srt 5170
French
sub 610
Turkish sub 1009
Polish sub 4473
Slovenian srt 737
Slovenian srt 737
Estonian sub 1126
Estonian sub 601
Macedonian srt 901
Slovenian srt 689
Slovenian srt 689
Slovenian srt 689
Slovenian srt 164
Slovenian srt 164
Slovenian srt 126
Slovenian srt 126
English srt 2071
English srt 2071
Turkish srt 506
Spanish sub 816
Hebrew sub 624
Portuguese sub 1476
Spanish sub 1896
Croatian sub 379
Croatian sub 379
Croatian srt 2257
Croatian sub 9527
Romanian sub 1049
German srt 19810
Slovenian srt 13047
Slovenian srt 305
Dutch srt 1096
Dutch srt 1096
Dutch srt 1768
Polish sub 1661
Slovenian srt 128
Slovenian srt 128
Slovenian srt 128
Slovenian srt 128
Greek srt 1968
English srt 25405
English srt 25405
English srt 100811
English srt 14495
Czech
srt 16204
Portuguese srt 3889
Portuguese srt 3889
Hungarian srt 1219
Hungarian srt 1219
French srt 3690
French srt 3690
Portuguese (BR) srt 3008
Portuguese (BR) srt 3008
Brazilian srt 1561
Brazilian srt 1561
Italian srt 2793
Dutch srt 697
Dutch srt 697
Slovak sub 964
Swedish srt 265
Swedish srt 265
Hebrew srt 9774
Polish sub 110
Polish sub 110
Polish sub 185
Polish sub 108
Polish sub 108
Polish sub 138
Polish sub 138
Bulgarian
srt 68
Polish tmp 2917
Polish sub 311
Polish sub 311
Polish tmp 296
Polish tmp 296
Polish sub 403
Polish tmp 57
Polish tmp 57
Polish tmp 57
Polish tmp 57
Hebrew srt 686
Hebrew srt 686
Hebrew srt 341
Hebrew srt 341
Hebrew srt 365
Hebrew srt 365
Hebrew srt 889
Hebrew srt 889
Hebrew srt 2930
English srt 24591
Slovak srt 703
Slovak srt 13746
Slovak srt 326
Hungarian srt 18099
Hungarian srt 927
Hungarian srt 456
Hungarian srt 456
Hungarian srt 173
Hungarian srt 173
Hungarian srt 323
Hungarian srt 323
Hungarian srt 512
Hungarian srt 512
English srt 19043
English srt 3651
English srt 3651
Greek srt 1577
Greek srt 1577
Norwegian srt 1848
Portuguese (BR) sub 4236
English srt 1194
English srt 1194
Turkish srt 1717
Polish tmp 353
Polish tmp 353
English srt 3272
English srt 3272
English srt 2335
English srt 2335
English srt 2335
English srt 5895
English srt 5895
Polish
tmp 550
Greek sub 1187
Greek sub 1187
Polish
sub 767
Polish tmp 1672
Polish sub 242
Polish tmp 103
Polish
CD2
tmp 103
Polish sub 288
Portuguese (BR) srt 2565
Portuguese (BR) srt 2012
Polish tmp 202
Polish
tmp 111
Polish sub 1109
Swedish
srt 235
Romanian sub 1994
Polish sub 216
Czech srt 2466
English srt 10722
Portuguese srt 1018
Portuguese srt 1018
Portuguese srt 3498
English sub 13104
English srt 8337
Polish sub 400
Polish
sub 200
Romanian
sub 594
Hebrew srt 1136
French srt 6624
Polish
sub 159
Polish
tmp 129
Arabic srt 8706
Polish
sub 578
Czech
srt 84
Czech
srt 84
Portuguese
srt 930
Portuguese (BR) srt 6278
Portuguese (BR) srt 1296
Brazilian srt 1195
French srt 1895
French srt 1895
Indonesian srt 19624
Polish tmp 106
French srt 2303
Romanian sub 549
Romanian sub 861
Polish sub 291
Romanian srt 2953
English ssa 4272
Portuguese (BR) srt 7177
Hungarian srt 1149
Polish tmp 288
Greek srt 3649
English srt 6786
Greek srt 6001
Dutch srt 25663
French srt 19325
Spanish srt 4594
Spanish srt 4594
Spanish srt 4594
English srt 10373
English srt 10969
English srt 10969
English srt 10969
Spanish srt 7606
Polish sub 642
Romanian srt 19761
Polish sub 52
Polish srt 674
Polish sub 162
Polish tmp 1156
Portuguese srt 4218
Indonesian srt 2310
English srt 4298
English srt 4298
Finnish sub 5674
Italian srt 1707
Hebrew srt 5619
Polish
sub 485
English srt 16962
Portuguese srt 1199
Portuguese srt 1199
Polish sub 365
Swedish srt 13150
Polish sub 446
Greek srt 614
Portuguese (BR) srt 2158
Greek srt 371
Greek srt 371
Portuguese srt 475
Portuguese srt 475
Portuguese srt 1426
Portuguese srt 1426
English srt 7012
Dutch srt 3179
Romanian
srt 2105
Romanian
sub 372
Spanish
srt 472
Spanish srt 105
Spanish srt 105
Serbian srt 1465
Polish mpl 220
Macedonian srt 13705
Macedonian srt 13705
Serbian srt 647
Serbian srt 647
Turkish srt 2260
Turkish srt 8839
Romanian srt 2987
Turkish srt 410
Turkish srt 410
Turkish sub 170
Turkish sub 170
Polish sub 579
Arabic srt 2310
Serbian
sub 697
Romanian srt 62
Romanian srt 62
Romanian srt 62
Serbian srt 1018
Turkish
srt 1109
Turkish srt 193
English srt 11731
Bulgarian srt 290
Romanian srt 104
Romanian srt 736
Spanish srt 418
Spanish srt 418
Estonian srt 15080
Hebrew srt 1178
Turkish srt 2283
Slovenian srt 283
Croatian srt 2107
Czech srt 194
Serbian srt 1854
Portuguese (BR) srt 1507
Russian srt 807
Hebrew sub 174
Spanish srt 941
Portuguese (BR) srt 39571
Spanish
srt 228
Swedish srt 1920
Turkish
srt 596
Turkish srt 2065
Portuguese (BR) srt 1714
Romanian sub 788
Slovenian srt 661
Romanian sub 57
Spanish srt 986
Arabic srt 460
Spanish srt 123
Spanish srt 123
Portuguese (BR) srt 3896
Arabic srt 1255
Slovenian srt 149
Bulgarian srt 260
Slovenian
sub 34
Slovenian
sub 34
Bulgarian sub 2750
Arabic srt 11372
Turkish
sub 90
Bulgarian sub 95
Bulgarian sub 95
Czech srt 82
Portuguese srt 1876
English srt 3097
Spanish srt 216
Romanian sub 65
Chinese (simplified) srt 16023
Hebrew srt 261
Hebrew srt 265
Spanish
srt 189
Spanish
srt 189
Serbian srt 660
Czech srt 153
Czech srt 407
Arabic srt 202
Greek
sub 108
Greek
sub 108
Spanish
ssa 255
Serbian
srt 236
Arabic srt 909
Estonian srt 975
Portuguese srt 8499
English
srt 3616
Polish sub 138
Polish sub 138
Greek srt 284
Czech
srt 148
Czech
srt 148
Greek srt 636
Portuguese srt 739
Portuguese srt 739
Romanian srt 80
Polish
sub 91
Portuguese srt 1481
Spanish srt 11904
Bosnian sub 15208
Polish tmp 354
Spanish srt 506
Icelandic srt 14754
Icelandic srt 14754
Icelandic srt 14754
Turkish srt 180
Turkish srt 109
Turkish srt 109
Greek srt 2024
Turkish srt 139
Romanian srt 1385
Polish
sub 237
English srt 1348
English srt 1348
Polish tmp 93
Dutch srt 1414
Slovenian srt 275
English srt 4626
Czech
srt 79
Czech
srt 79
English srt 2148
Finnish srt 2408
Romanian srt 1293
Swedish srt 1112
Bulgarian srt 1348
Romanian sub 424
Polish sub 172
Estonian
sub 68
Estonian
sub 68
English srt 2780