Недопечен

Недопечен

Приятели се залавят да продават наркотици, за да съберат пари и да измъкнат свой приятел от затвора.

Дата на издаване: 16 януари 1998

Language Release Format Downloads Date
Arabic srt 6490
Arabic sub 5365
Arabic srt 219
Arabic srt 159
Arabic srt 2
Brazilian sub 976
Bulgarian sub 284
Bulgarian srt 5343
Bulgarian srt 5168
Bulgarian srt 424
Bulgarian sub 328
Bulgarian srt 130
Bulgarian sub 111
Bulgarian srt 46
Chinese (simplified) srt 4351
Croatian sub 7780
Croatian srt 676
Czech srt 4573
Czech srt 462
Czech srt 289
Czech srt 843
Czech srt 638
Czech srt 202
Czech srt 3679
Czech srt 117
Czech srt 69
Czech srt 33
Czech srt 17
Danish srt 4953
Danish srt 171
Dutch srt 815
Dutch srt 2352
Dutch sub 1693
Dutch srt 1404
Dutch srt 834
Dutch srt 471
Dutch srt 7976
Dutch srt 1712
Dutch srt 1114
English srt 14372
English srt 5657
English srt 3375
English srt 1760
English srt 646
English srt 160
English srt 4401
English srt 39494
English srt 4755
English sub 504
English sub 504
English ssa 3363
English srt 2002
English srt 1652
English srt 1567
English srt 1478
English srt 1055
English srt 998
English srt 731
English srt 474
Estonian srt 5352
Estonian srt 403
Estonian srt 403
Estonian srt 3323
Finnish srt 182
Finnish sub 2269
Finnish srt 3362
Finnish sub 9867
French srt 7376
French srt 866
French ssa 1463
German srt 501
German srt 136
Greek srt 6886
Greek srt 4924
Greek srt 1898
Greek srt 85
Greek srt 30
Hebrew sub 492
Hebrew srt 12
Hebrew sub 4999
Hebrew srt 1475
Hebrew sub 1132
Hebrew srt 837
Hebrew srt 825
Hebrew srt 633
Hebrew srt 385
Hebrew srt 53
Hungarian srt 131
Hungarian srt 4300
Hungarian srt 567
Hungarian srt 105
Hungarian srt 105
Hungarian srt 60
Italian srt 85
Polish sub 1865
Polish sub 713
Polish tmp 4365
Polish tmp 994
Polish tmp 530
Polish srt 335
Polish srt 215
Polish sub 199
Polish sub 183
Polish sub 162
Polish srt 114
Polish sub 87
Polish srt 85
Polish tmp 68
Polish tmp 37
Polish sub 29
Portuguese srt 146
Portuguese sub 1661
Portuguese srt 653
Portuguese srt 16
Portuguese srt 5853
Portuguese srt 2263
Portuguese srt 1243
Portuguese srt 1119
Portuguese srt 133
Portuguese (BR) srt 292
Portuguese (BR) srt 188
Portuguese (BR) srt 132
Portuguese (BR) srt 2961
Portuguese (BR) srt 6350
Portuguese (BR) srt 4447
Portuguese (BR) srt 2806
Portuguese (BR) srt 535
Portuguese (BR) srt 102
Romanian srt 4508
Romanian srt 4506
Romanian srt 8492
Romanian srt 36
Russian srt 97
Russian srt 57
Serbian srt 1786
Serbian srt 509
Serbian srt 44
Serbian srt 42
Serbian srt 36
Serbian srt 26
Serbian srt 2794
Serbian srt 278
Serbian srt 5037
Serbian srt 463
Serbian srt 247
Serbian srt 121
Serbian srt 38
Slovenian sub 567
Slovenian sub 567
Slovenian sub 563
Slovenian srt 3956
Slovenian srt 3860
Slovenian srt 474
Slovenian srt 252
Spanish srt 2965
Spanish srt 1182
Spanish srt 557
Spanish srt 11085
Spanish ssa 5433
Spanish srt 692
Spanish srt 251
Spanish srt 124
Spanish srt 76
Swedish srt 79
Swedish srt 384
Turkish srt 118
Turkish srt 105
Turkish srt 37
Turkish srt 12
Turkish srt 12
Turkish srt 12
Turkish srt 12
Turkish srt 12
Turkish srt 295
Turkish srt 371
Turkish srt 3926
Turkish srt 3405
Turkish srt 152