Недопечен

Недопечен

Приятели се залавят да продават наркотици, за да съберат пари и да измъкнат свой приятел от затвора.

Дата на издаване: 16 януари 1998

Language Release Format Downloads Date
Arabic srt 6531
Arabic sub 5376
Arabic srt 227
Arabic srt 163
Arabic srt 5
Brazilian sub 979
Bulgarian sub 287
Bulgarian srt 5361
Bulgarian srt 5186
Bulgarian srt 428
Bulgarian sub 330
Bulgarian srt 131
Bulgarian sub 114
Bulgarian srt 49
Chinese (simplified) srt 4363
Croatian sub 7788
Croatian srt 682
Czech srt 4579
Czech srt 466
Czech srt 292
Czech srt 845
Czech srt 641
Czech srt 206
Czech srt 3680
Czech srt 119
Czech srt 72
Czech srt 35
Czech srt 20
Danish srt 4959
Danish srt 174
Dutch srt 818
Dutch srt 2384
Dutch sub 1706
Dutch srt 1408
Dutch srt 838
Dutch srt 501
Dutch srt 7986
Dutch srt 1718
Dutch srt 1121
English srt 15734
English srt 5860
English srt 3549
English srt 1785
English srt 652
English srt 204
English srt 4488
English srt 40439
English srt 4798
English sub 527
English sub 527
English ssa 3431
English srt 2698
English srt 1730
English srt 1610
English srt 1521
English srt 1205
English srt 1069
English srt 769
English srt 486
Estonian srt 5359
Estonian srt 405
Estonian srt 405
Estonian srt 3327
Finnish srt 184
Finnish sub 2274
Finnish srt 3366
Finnish sub 9872
French srt 7403
French srt 890
French ssa 1467
German srt 543
German srt 146
Greek srt 6990
Greek srt 4959
Greek srt 1915
Greek srt 86
Greek srt 32
Hebrew sub 503
Hebrew srt 27
Hebrew sub 5006
Hebrew srt 1483
Hebrew sub 1140
Hebrew srt 841
Hebrew srt 829
Hebrew srt 637
Hebrew srt 389
Hebrew srt 63
Hungarian srt 132
Hungarian srt 4304
Hungarian srt 570
Hungarian srt 107
Hungarian srt 107
Hungarian srt 62
Italian srt 87
Polish sub 1872
Polish sub 719
Polish tmp 4376
Polish tmp 999
Polish tmp 533
Polish srt 339
Polish srt 222
Polish sub 201
Polish sub 189
Polish sub 164
Polish srt 117
Polish srt 93
Polish sub 90
Polish tmp 71
Polish tmp 39
Polish sub 31
Portuguese srt 172
Portuguese sub 1664
Portuguese srt 657
Portuguese srt 36
Portuguese srt 5863
Portuguese srt 2266
Portuguese srt 1254
Portuguese srt 1123
Portuguese srt 141
Portuguese (BR) srt 295
Portuguese (BR) srt 189
Portuguese (BR) srt 133
Portuguese (BR) srt 2974
Portuguese (BR) srt 6360
Portuguese (BR) srt 4451
Portuguese (BR) srt 2812
Portuguese (BR) srt 538
Portuguese (BR) srt 103
Romanian srt 4519
Romanian srt 4525
Romanian srt 8522
Romanian srt 37
Russian srt 126
Russian srt 60
Serbian srt 1790
Serbian srt 513
Serbian srt 46
Serbian srt 45
Serbian srt 37
Serbian srt 28
Serbian srt 2799
Serbian srt 280
Serbian srt 5045
Serbian srt 470
Serbian srt 250
Serbian srt 125
Serbian srt 40
Slovenian sub 572
Slovenian sub 572
Slovenian sub 566
Slovenian srt 3965
Slovenian srt 3864
Slovenian srt 483
Slovenian srt 256
Spanish srt 3036
Spanish srt 1202
Spanish srt 573
Spanish srt 11138
Spanish ssa 5511
Spanish srt 699
Spanish srt 256
Spanish srt 127
Spanish srt 78
Swedish srt 88
Swedish srt 392
Turkish srt 120
Turkish srt 108
Turkish srt 40
Turkish srt 15
Turkish srt 15
Turkish srt 15
Turkish srt 14
Turkish srt 14
Turkish srt 297
Turkish srt 373
Turkish srt 3933
Turkish srt 3410
Turkish srt 155