Детонатор

Детонатор

Този филм е доста сложен, но устройството за пътуване във времето е сравнително елементарно - продълговата кутия, обсипана с огромно количество жици. Когато човек стъпи на нея, може да се пренесе във времето в точно определен ден и момент на континуума. Арън и Ейб са способни инженери, които създават такива кутии и използват креативността си, за да забогатеят. Но както често се случва в този тип сюжети, въпреки че двамата са напредничави в техническо отношение, не успяват да прозрат, че тяхната алчност ще доведе до негативни последствия.

Дата на издаване: 2 юни 2005

Language Release Format Downloads Date
Arabic srt 5179
Arabic srt 531
Arabic srt 430
Arabic srt 324
Arabic srt 240
Bosnian srt 4710
Bulgarian srt 4745
Bulgarian sub 371
Bulgarian srt 92
Croatian srt 121
Croatian srt 6916
Croatian srt 961
Croatian srt 341
Czech srt 4698
Czech srt 610
Czech srt 351
Czech srt 217
Danish srt 621
Dutch srt 1380
Dutch srt 6908
Dutch srt 2212
Dutch srt 1314
Dutch srt 597
Dutch srt 76
English srt 7401
English srt 13300
English sub 6749
English srt 13235
English srt 8137
English srt 24936
English srt 5921
English srt 3206
English srt 59971
English srt 24489
English srt 4320
English srt 2465
English srt 988
English srt 2736
Estonian srt 4187
Estonian srt 173
Finnish srt 531
Finnish sub 5169
French srt 7862
French srt 11211
French srt 1229
French srt 2026
German srt 5147
German srt 256
German srt 235
Greek srt 678
Greek srt 448
Greek srt 6701
Greek srt 1419
Greek srt 748
Greek srt 277
Hebrew srt 5095
Hebrew srt 429
Hebrew srt 112
Hebrew srt 507
Hindi srt 216
Hungarian srt 1858
Hungarian srt 5944
Hungarian srt 382
Hungarian srt 706
Hungarian srt 11
Indonesian srt 4039
Italian srt 775
Italian srt 6736
Italian srt 3051
Italian srt 1391
Polish sub 5027
Polish srt 984
Polish tmp 161
Polish srt 691
Polish sub 871
Polish sub 723
Polish sub 501
Polish tmp 478
Polish sub 463
Polish sub 423
Polish sub 310
Polish sub 306
Polish sub 275
Polish sub 228
Polish sub 181
Polish sub 155
Polish sub 149
Portuguese srt 343
Portuguese srt 9683
Portuguese (BR) srt 5530
Portuguese (BR) srt 13952
Portuguese (BR) srt 4633
Portuguese (BR) srt 1700
Portuguese (BR) srt 3226
Portuguese (BR) srt 2565
Romanian sub 433
Romanian srt 5047
Romanian srt 1142
Romanian srt 322
Romanian srt 39
Russian srt 296
Serbian srt 1004
Serbian srt 154
Serbian srt 146
Serbian srt 128
Serbian srt 110
Serbian srt 3964
Slovak srt 4039
Slovak srt 304
Slovak srt 271
Slovak srt 299
Spanish srt 3497
Spanish srt 1376
Spanish srt 1029
Spanish sub 248
Spanish srt 1612
Spanish srt 1015
Spanish srt 11032
Spanish ssa 623
Spanish srt 3639
Spanish srt 1987
Swedish srt 376
Swedish srt 4768
Swedish srt 285
Thai srt 426
Turkish sub 4344
Turkish srt 987
Turkish srt 331
Turkish srt 167
Turkish srt 134
Turkish srt 118
Turkish srt 79
Turkish srt 69
Turkish srt 48
Turkish sub 32
Turkish srt 27
Turkish srt 27
Turkish srt 24
Turkish srt 24
Turkish srt 18
Turkish srt 18
Turkish srt 15
Turkish srt 15
Turkish srt 426
Turkish srt 87