Икабод Крейне е съживен, за да разгадае мистерия, чиито корени се крият още в създаването на САЩ. Съживен с Икабод е и конникът без глава, който избива хора в модерния Слийпи Холоу. Свързан с конника без глава чрез кръвна магия, направена по време на Американската революция, Икабод бързо осъзнава, че спирането на конника е само началото и че конникът е едва първия от четиримата конници на Апокалипсиса.