Група състезатели се оставят в отдалечена локация почти само с дрехите на гърба им. Разделят ги на два конкуриращи се екипа, като губещият екип трябва да изгонва един от членовете си чрез гласуване. Когато броят се редуцира до 10 състезатели, тимовете ("племената") се обединяват и всеки започва да играе за себе си. Последният оцелял от този процес получава 1 милион долара.