Distrikt 21 čikaške policijske stanice je stvoreno iz dvije različite grupe: uniformisani policajci koji patroliraju ulicama i bave se uličnim kriminalom i obavještajne jedinice koji se bavi organizovanim kriminalom, trgovinom droge i ubistvima. Vođa obavještajne jedinice je Hank Vojt (Jason Beghe). Koristi se "zabilaznim načinima" zarad pravde. U jedinici su samo oni koji prežive Hankovu paklenu obuku. Detektiv Antonio Doson je jedan od njih. Uprkos lošoj istoriji sa Hankom, Antonio ima ambicije da vodi jedinicu. A ako to znači svakodnevno suočavanjem sa ne tako omiljenim Hankom. Od uličnih policajaca koji moraju da se dokažu da su za elitnu jedinicu, izraz "sve za posao" se shvata bukvalno.