Nice Guy Johnny

Nice Guy Johnny

Jo­hn­ny er for­lo­vet med en pige, som for­lan­ger, at han drop­per sit drømm­ejob som DJ i et sports-ra­diopro­gram for at ar­bej­de for hen­des far i papkas­se­bran­chen. Men den pi­geg­la­de festa­be on­kel Ter­ry har an­dre pla­ner og får snart Jo­hn­ny med til The Hamp­tons, hvor hans nevø kan slå sig løs en hel we­e­kend. Den skøn­ne ten­ni­stræ­ner Broo­ke fri­ster Jo­hn­ny til at spil­le med på le­gen og får ham til at tæn­ke over, hvad det be­ty­der at være en "god fyr".

Udgivelsesdato: 4. november 2010

Language Release Format Downloads Date
English srt 1032
English srt 483
English srt 438
Finnish srt 227
Spanish srt 97
Turkish srt 50
Turkish srt 21