Mockument pokazujący życie pracowników filii firmy sprzedającej papier.